14  Şubat

CSS nedir?

CSS (Cascading Style Sheet) web sayfalarının ve içindeki elementlerin görünümlerini belirleyen bir dosya formatıdır.
Arkaplan rengi, yazı fontu, boyutlandırma ile ilgili tüm değerler bu dokümanın içerisinde barındırılır.

Örnek bir CSS kodu:

body {
font-size: 15px;
line-height: 1.6em;
}